Personidentifikation ved anvendelse af DNA-analyser. Er eller bliver retsodontologisk identifikation overflødig?

Ved hjælp af genetiske metoder kan man opnå identifikation, som man vha. de andre primære identifikationsmetoder – tandoplysninger og fingeraftryk – ikke kan. Men det betyder ikke, at andre metoder ikke er relevante, konkluderer forskere.

A756 Personidentifikation ved anvendelse af DNA-analyser
Oversigtsartikel Dato: 21.08.2023

DNA-profilanalyse og matching er en af de tre primære metoder til identifikation, der er defineret i Interpols retningslinjer. Processen med personidentifikation ved hjælp af DNA-analyser omfatter valg og indsamling af post mortem-prøver, af de bedst mulige ante mortem-prøver, DNA-analyse, matching og beregning af den statistiske vægt af et match mellem DNA-profiler fra post mortem- og ante mortem-prøver. Klassisk retsgenetisk DNA-profilanalyse er derfor et stærkt værktøj til identifikation af uidentificerede lig eller ligdele. Nye teknikker forbedrer løbende mulighederne for at få resultater ved analyse af prøver med meget små mængder DNA eller nedbrudte prøver. Nye markører kan fortælle om fysiske træk som øjenfarve eller hårfarve, biogeografisk oprindelse og alder ud fra små mængder menneskeligt væv. Selv om DNA-profilanalyse er en meget stærk metode til at identificere et ukendt offer, skal alle kendte identifikationsmetoder benyttes parallelt for at opnå en effektiv proces til at identificere og repatriere ofre fra en katastrofe til deres nære og kære.

WILL DNA ANALYSIS MAKE FORENSIC ODONTOLOGICAL IDENTIFICATION REDUNDANT – OR HAS IT ALREADY DONE SO? 

DNA-profiling and matching is one of the three primary methods of identification as defined by the Interpol Guidelines. The process of DNA identification includes the collection and choice of Post Mortem samples, of the best possible Ante Mortem data, DNA-analysis, matching and statistical weighting of the genetic relationship or match. Hence, classic DNA-profiling with standard methods for forensic genetics is a powerful tool in identification of unidentified human remains. New techniques continuously improve the possibilities to analyze DNA from very small or degraded samples. New markers may also reveal physical traits such as eye or hair colour, geographic origin, or age, from minute amounts of unidentified human remains. Even though DNA presents vast opportunities to reveal the identity of an unknown victim, all known identifiers are needed to be worked in parallel to obtain an efficient process to identify and repatriate victims of a disaster to their family and home.