Retsodontologisk personidentifikation

De tre udvalgte eksempler på identifikationssager i denne kasuistik viser forskellige aspekter af retsodontologernes arbejde i relation til personidentifikation.

A774 Retsodontologisk personidentifikation
Kasuistik Dato: 21.08.2023

Der præsenteres tre eksempler på typiske retsodontologiske identifikationssager. Sagerne belyser vigtigheden af et udførligt og retvisende ante mortem-journalmateriale til sammenligning med de detaljer, der kan registreres ved grundig post mortem-retsodontologisk undersøgelse.

Klinisk relevans:

Retsodontologerne er afhængige af et nært og effektivt samarbejde med de praktiserende tandlæger/tandteknikere/ tandplejere i både privat og kommunal regi. Generelt kendskab til det retsodontologiske fagområde er af betydning for, at dette samarbejde kan fungere optimalt. Grundig journalføring og effektiv, hurtig overdragelse af hele tandjournalen, også af historisk materiale, er afgørende for den retsodontologiske sagsbehandling, når det er aktuelt.

FORENSIC DENTAL PERSONAL IDENTIFICATION. THREE CASE REPORTS 

The paper presents three forensic dental identification cases. The cases emphasise the significance of a thorough and detailed ante mortem dental record on a missing person. For identification the odontological details registered at the post mortem forensic dental examination are compared with the ante mortem dental data on the missing person.