Retsodontologi

Denne fokusartikel giver et overblik over retsodontologiens hovedområder og introducerer dermed til de efterfølgende oversigtsartikler over udvalgte retsodontologiske emner.

A765 Retsodontologi
Fokusartikel Dato: 21.08.2023

Retsodontologien omfatter vurdering af retslige aspekter indenfor det odontologiske fagområde og befinder sig i grænsefladen mellem odontologi og retsmedicin. Analyse af odontologisk materiale i retslig sammenhæng sker oftest som rekvireret arbejde i et tæt samarbejde med retsmedicinere og retsvæsenet i bredeste forstand. Denne fokusartikel giver et overblik over retsodontologiens hovedområder og introducerer dermed til de efterfølgende oversigtsartikler over udvalgte retsodontologiske emner: ”Aldersvurdering ud fra tænder og kæber”, ”Bidmærkeanalyse”, ”Internationale standarder for identifikationer i forbindelse med massekatastrofer”, ”Personidentifikation. Anvendelse af DNA-analyser. Er eller bliver retsodontologisk identifikation overflødig?” og ”Retsodontologisk identifikation. Eksempler på retsodontologiske identifikationssager”. Endvidere beskrives, hvordan man kan videreuddanne sig i retsodontologi samt søge yderligere information om fagområdet. 

Klinisk relevans:

Retsodontologerne er oftest afhængige af et nært samarbejde med de praktiserende tandlæger/tandteknikere/tandplejere i både privat og kommunal regi. Generelt kendskab til det retsodontologiske fagområde er af betydning, for at dette samarbejde kan fungere optimalt. Grundig journalføring og effektiv, hurtig overdragelse af hele tandjournalen er afgørende for sagsbehandlingen, når det gælder.

FORENSIC ODONTOLOGY 

Forensic odontology is located at the border between odontology and forensic medicine. Forensic investigation of odontological evidence is performed by forensic odontologists on request and in close collaboration with forensic pathologists and the judiciary system. This paper gives an overview of the main focus areas of forensic odontology and introduces the subsequent papers reviewing selected forensic odontology topics: “Age estimation by means of the teeth and jaws”, “Bite mark analysis”, “International standards form Mass disaster victim identification (DVI)”, “Will DNA analysis make forensic identification redundant - or has it already done so?”, “Forensic dental identification; three case reports”. Further, it is described how to get more information about postgraduate courses in forensic odontology.