Identifikation af katastrofeofre og internationale standarder

Indsamling af ante mortem- og post mortem-data kan kun danne grundlag for en vellykket identifikationsproces, hvis disse data er indsamlet i overensstemmelse med internationale standarder, lyder konklusionen i denne fokusartikel.

Fokusartikel Dato: 21.08.2023

I forbindelse med katastrofer er identifikation af ofrene en af de vigtigste opgaver. I løbet af de seneste år er der i mange lande etableret teams til identifikation af katastrofeofre. Hvor man tidligere ofte har fulgt egne nationale retningslinjer, er det nu alment accepteret at følge internationale standarder, hvorved eventuelle problemer i forbindelse med internationalt samarbejde kan forebygges. De senere års erfaringer med flere massekatastrofer har vist nytten af at arbejde standardiseret, og der har været udfoldet stor aktivitet på standardiseringsområdet de senere år. INTERPOLs DVI (Disaster Victim Identification) Working Group og Subgroups (herunder retsodontologiske) arbejder løbende med forbedring og opdatering af internationale standarder på DVI-området. En revideret udgave af INTERPOLs guide til identifikation af katastrofeofre er færdiggjort og vil blive publiceret i indeværende år. 

Klinisk relevans:

Identifikation af ofrene udgør en stor udfordring i forbindelse med katastrofer. Tidligere fulgte man hovedsagelig nationale retningslinjer, som kunne variere fra land til land. På baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med det internationale samarbejde efter tsunamien i Sydøstasien i 2004, er der blevet udarbejdet en række nationale og internationale retningslinjer. I regi af INTERPOL, som 195 nationer er tilknyttet, er der udarbejdet en international guideline for identifikation af katastrofeofre. Denne guideline tilgodeser kravene i de relaterede internationale standarder.

MASS DISASTER VICTIM IDENTIFICATION AND INTERNATIONAL STANDARDS 

In cases of mass disasters the identification of victims is one of the most important tasks. In many countries disaster victim identification (DVI) teams were established over the last decades. Contrary to the past when most countries followed their own national rules, it is now well established and accepted to follow international standards. To follow international guidelines prevents problems when international cooperation is needed. The experiences from several recent mass catastrophes proved the importance of following the same procedures. Many activities were carried out regarding these issues during the last few years. The INTERPOL DVI Working Group and its subworking groups (among these the forensic odontology subgroup) are continuously improving and updating the international DVI standards. The revised INTERPOL DVI Guide has recently been finalised and will be published this year.